Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Pionowy uchwyt

Do opisywanego produktu można przymocować pionowy uchwyt (sprzedawany oddzielnie), aby rejestrować obrazy w orientacji pionowej. Przed przymocowaniem pionowego uchwytu najpierw zdejmij pokrywę akumulatora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi pionowego uchwytu

Zdejmowanie pokrywy akumulatora

Naciśnij dźwignię mocowania/zwalniania na urządzeniu, odciągając pokrywę akumulatora.

  • Możesz przymocować zdjętą pokrywę akumulatora do pionowego uchwytu, aby jej nie zgubić.

Mocowanie pokrywy akumulatora

Wsuń zawias pokrywy akumulatora do wycięcia na zawias i przesuń dźwignię mocowania/zwalniania, aby ją zablokować.

Uwaga

  • Gdy do urządzenia przymocowany jest pionowy uchwyt, stan naładowania akumulatora wyświetlany jest jako .
  • Gdy zamocowany jest pionowy uchwyt, nie można wykonywać następujących czynności:
    • Ładowanie akumulatora (Jeśli chcesz naładować akumulator, włóż go do aparatu, nie do pionowego uchwytu.)
    • Korzystanie z zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)