Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Nagrywanie dźwięku

Określa, czy podczas nagrywania filmu będzie rejestrowany dźwięk.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Nagrywanie dźwięku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Dźwięk (stereo) jest zapisywany.

WYŁ.:
Dźwięk nie jest zapisywany.

Uwaga

  • Gdy zostanie wybrana opcja [WŁ.], rejestrowany jest również dźwięk obiektywu oraz działania urządzenia.