Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Czas przesył. audio

W przypadku rejestrowania obrazu przy sprawdzaniu sygnału audio przez wyjście HDMI, można ustawić anulowanie pogłosu.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Czas przesył. audio] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Na żywo (ustawienie domyślne):
Wysyłanie sygnału dźwiękowego bez opóźnienia podczas nagrywania filmów. Wybierz to ustawienie, gdy przesunięcie dźwięku stanowi problem podczas kontroli audio.
Synchronizacja dźw.:
Wysyłanie zsynchronizowanych sygnałów wideo i audio podczas nagrywania filmów. Wybierz to ustawienie, by zapobiec niepożądanym przesunięciom pomiędzy obrazem a dźwiękiem.