Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Poz. nagryw. audio

Możesz ustawić poziom nagrywania dźwięku po sprawdzeniu wskaźnika poziomu.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Poz. nagryw. audio] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

+:
Powoduje zwiększenie poziomu nagrywania dźwięku.
−:
Powoduje zmniejszenie poziomu nagrywania dźwięku.
Reset:
Przywracanie domyślnego poziomu zapisu sygnału audio.

Uwaga

  • Niezależnie od ustawienia [Poz. nagryw. audio] ogranicznik zawsze działa.
  • Opcja [Poz. nagryw. audio] jest dostępna tylko wtedy, gdy tryb fotografowania ustawiony jest na Film.
  • Ustawienia [Poz. nagryw. audio] są stosowane zarówno do mikrofonu wewnętrznego jak i wejścia (mikrofon).

Wskazówka

  • Gdy zapisujesz filmy z wysokim poziomem dźwięku, ustaw [Poz. nagryw. audio] na niższy poziom. W ten sposób uzyskasz bardziej realistyczny dźwięk w filmie. Gdy zapisujesz filmy z niskim poziomem dźwięku, ustaw [Poz. nagryw. audio] na wyższy poziom, aby dźwięk był lepiej słyszalny.