Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Nowy katalog

Tworzy nowy folder na karcie pamięci. Tworzony jest nowy folder z numerem o jeden większym, niż najwyższy wykorzystywany numer folderu. Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym folderze. Folder do zdjęć i folder do filmów MP4 o tym samym numerze są tworzone jednocześnie.

  1. MENU(Ustawienia) → [Nowy katalog].

Uwaga

  • Po włożeniu do urządzenia karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w momencie rozpoczęcia wykonywania zdjęć może automatycznie zostać utworzony nowy folder.
  • W jednym folderze można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność foldera zostanie przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy folder.