Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Numer pliku

Wybiera metodę, która będzie używana do oznaczania obrazów numerami plików.

  1. MENU(Ustawienia) → [Numer pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Seryjny (ustawienie domyślne):
Nawet jeśli folder przeznaczony do zapisu lub karta pamięci zostały zmienione, urządzenie dalej oznacza pliki kolejnymi numerami.
(Jeśli na nowej karcie pamięci znajduje się plik o numerze wyższym, niż ostatni plik obrazu, przypisywany jest numer wyższy o jeden niż najwyższy przypisany numer.)

Wyzeruj:
Urządzenie ponownie rozpoczyna numerację, gdy plik jest zapisany w nowym folderze i przypisuje numery do plików, poczynając od „0001”.
(Gdy folder przeznaczony do zapisu zawiera plik, zostaje nadany numer o jeden wyższy od najwyższego numeru.)