Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Pomiar dokładnej odległości od obiektu

Symbol wskazuje położenie przetwornika obrazu*. W przypadku dokładnego pomiaru odległości między urządzeniem a obiektem należy kierować się położeniem linii poziomej.
Odległość między powierzchnią styku obiektywu a przetwornikiem obrazu wynosi około 18 mm.

* Przetwornik obrazu to układ, który przekształca światło na sygnał cyfrowy.

Uwaga

  • Jeżeli obiekt znajduje się bliżej niż minimalna odległość fotografowania dla danego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Upewnij się, że odległość pomiędzy obiektem i urządzeniem jest wystarczająca.