Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Logo certyfikatu (tylko model zagraniczny)

Wyświetla niektóre symbole certyfikacji urządzenia.

  1. MENU(Ustawienia) → [Logo certyfikatu].