Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Reset ustawień

Przywraca ustawienia domyślne urządzenia. Nawet uruchomienie funkcji [Reset ustawień] nie powoduje usunięcia zarejestrowanych obrazów.

  1. MENU(Ustawienia) → [Reset ustawień] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Reset. ustawień aparatu:
Przywraca wartości początkowe najważniejszych ustawień fotografowania.

Inicjuj:
Przywraca wszystkie ustawienia do ustawień domyślnych.

Uwaga

  • Nie wolno wyjmować akumulatora podczas resetowania.
  • Gdy wykonasz procedurę [Inicjuj], aplikacje pobrane na urządzenie mogą zostać odinstalowane. Aby móc z nich korzystać, musisz ponownie je zainstalować.
  • Wartość ustawiona za pomocą polecenia [Regulacja AF] nie zostanie wyzerowana nawet w przypadku wykonania polecenia [Reset. ustawień aparatu] lub [Inicjuj].