Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Wbudowany akumulator

Aparat posiada wewnętrzny akumulator, podtrzymujący datę, czas i inne ustawienia, niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone oraz czy główny akumulator jest naładowany lub rozładowany. Akumulator jest stale ładowany, dopóki urządzenie jest używane. Jednakże jeśli urządzenie jest włączane tylko na krótko, akumulator stopniowo rozładowuje się. Jeśli urządzenie nie jest używane w ogóle przez 2 miesiące, akumulator rozładowuje się całkowicie. W takim przypadku przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy naładować akumulator. Nawet jeśli wewnętrzny akumulator nie jest naładowany, urządzenie może być nadal używane. Nie można będzie jedynie rejestrować daty i godziny.

Metoda ładowania wbudowanego akumulatora

Umieść naładowany akumulator w urządzeniu lub podłącz urządzenie do gniazda zasilania sieciowego przy użyciu zasilacza sieciowego (w zestawie) i pozostaw wyłączone urządzenie na 24 godziny lub dłużej.