Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Wyśw. poz. dźw.

Określa, czy poziom dźwięku ma być wyświetlany na ekranie.

  1. MENU(Ustawienia niestandard.) → [Wyśw. poz. dźw.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Wyświetla poziom dźwięku.
WYŁ.:
Nie wyświetla poziomu dźwięku.

Uwaga

  • Poziom dźwięku nie jest wyświetlany w następujących sytuacjach:
    • Gdy opcja [Nagrywanie dźwięku] jest ustawiona na [WYŁ.].
    • Gdy opcja DISP (Ustawienia wyświetlania) ma ustawienie [Brak informacji].
  • Ustaw tryb fotografowania na [Film]. Możesz zobaczyć poziom dźwięku przed nagraniem tylko w trybie nagrywania filmu.