Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Ust.daty/czasu

Ponownie ustawia datę i godzinę.

  1. MENU(Ustawienia) → [Ust.daty/czasu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Czas letni/zimowy:
Pozwala ustawić czas letni/zimowy [WŁ.]/[WYŁ.].

Date/Czas:
Ustawia daty i godziny.

Format daty:
Wybiera formatu wyświetlania daty i godziny.