Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Adapter obiektywu

Za pomocą adaptera obiektywu (sprzedawany oddzielnie) możesz założyć obiektyw z bagnetem A (sprzedawany oddzielnie) na urządzenie.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z adapterem obiektywu.

Uwaga

  • Z niektórymi obiektywami użycie adaptera obiektywu może być niemożliwe. Skontaktuj się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym serwisem Sony, aby dowiedzieć się, jakie obiektywy można zastosować.
  • Nie możesz stosować wspomagania automatycznej ostrości, gdy używany jest obiektyw z bagnetem A.
  • Dźwięk obiektywu i działania urządzenia może zostać zapisany na filmie.
    Możesz wyłączyć dźwięk, wybierając MENU[Ustawienia fotografowa.] [Nagrywanie dźwięku] [WYŁ.].
  • Po zamocowaniu niektórych obiektywów lub w przypadku pewnych obiektów ustawianie ostrości może być czasochłonne lub utrudnione.