Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Połączenie USB

Określa odpowiednią metodę podłączania USB dla każdego komputera lub urządzenia USB podłączonego do urządzenia.

  1. MENU(Ustawienia) → [Połączenie USB] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Automatycznie ustanawia połączenie pamięci masowej lub MTP, w zależności od podłączonego komputera lub urządzenia USB. Komputery z systemem Windows 7 lub Windows 8 są podłączone w trybie MTP i można korzystać z ich specjalnych funkcji.

Pam. masowa:
Ustanawia połączenie pamięci masowej między urządzeniem a komputerem lub innymi urządzeniami USB.

MTP:
Ustanawia połączenie MTP między urządzeniem a komputerem lub innymi urządzeniami USB. Komputery z systemem Windows 7 lub Windows 8 są podłączone w trybie MTP i można korzystać z ich specjalnych funkcji.

Zdalne sterow. PC:
Wykorzystuje program „Remote Camera Control” do sterowania urządzenia z komputera, włączając w to takie funkcje jak wykonywanie zdjęć i zapisywanie zdjęć na komputer.

Uwaga

  • Jeśli Device Stage* nie pojawi się w systemie Windows 7 lub Windows 8, ustaw opcję [Połączenie USB] na [Automatyczne].

* Device Stage to ekran menu, który pozwala na zarządzanie podłączonymi urządzeniami, takimi jak aparat (funkcja systemu Windows 7 lub Windows 8).