Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Ustawienia USB LUN

Zwiększa kompatybilność, ograniczając funkcje połączenia USB.

  1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia USB LUN] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wiele (ustawienie domyślne):
Zwykle należy użyć [Wiele].

Jeden:
Ustaw opcję [Ustawienia USB LUN] na [Jeden] tylko, jeśli nie możesz nawiązać połączenia.