Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Wstępny AF (zdjęcie)

Urządzenie automatycznie ustawia ostrość, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Wstępny AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Automatyczne ustawienie ostrości, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.
WYŁ.
Nie ustawia ostrości, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.

Uwaga

  • Funkcja [Wstępny AF] jest dostępna tylko wtedy, gdy założony jest obiektyw z bagnetem E.