Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Zoom

Gdy dołączony jest obiektyw z zoomem, możesz powiększać obrazy, przekręcając pierścień zoomu obiektywu.

  1. Przekręć pierścień zoomu obiektywu z zoomem, aby powiększyć obiekty.
    • Jeśli założony jest obiektyw z zoomem elektrycznym, przesuń dźwignię zoomu obiektywu, aby powiększyć obiekty.

Informacje na temat innych funkcji [Zoom] niż zoom optyczny

Gdy w pozycji [Ustawienie zoomu] wybrano inne ustawienie niż [Tylko zoom optyczny], można korzystać z innych funkcji zoomu niż zoom optyczny.

Po zamontowaniu obiektywu z zoomem elektrycznym:
Jeżeli podczas obsługi dźwigni zoomu lub pierścienia zoomu zostanie przekroczony zakres zoomu optycznego, aparat automatycznie przełączy się z zoomu optycznego na inną funkcję zoomu.

Jeśli założony jest obiektyw bez zoomu elektrycznego:
MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Zoom] → odpowiednia wartość.