Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Oglądanie zdjęć na telewizorze zgodnym z „BRAVIA” Sync

Podłączając urządzenie do telewizora obsługującego „BRAVIA” Sync poprzez przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie), możesz obsługiwać urządzenie przy pomocy pilota do telewizora.

  1. Wyłącz zarówno urządzenie jak i telewizor.
  2. Połączyć gniazdo mikro HDMI opisywanego produktu z gniazdem HDMI telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

  3. Włącz telewizor i przełącz sygnał wejściowy.
  4. Włączyć opisywane urządzenie.
  5. MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI] → [STER.PRZEZ HDMI] → [WŁ.].
  6. Naciśnij przycisk SYNC MENU na pilocie odbiornika TV, aby wybrać żądany tryb.

Uwaga

  • Jeżeli opisywany produkt nie jest w trybie odtwarzania, naciśnij przycisk (Odtwarzanie).
  • Tylko telewizory obsługujące „BRAVIA” Sync zapewniają funkcje SYNC MENU. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
  • Jeżeli opisywany produkt podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika telewizyjnego innego producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z poziomu pilota telewizora, należy wybrać kolejno: MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][STER.PRZEZ HDMI][WYŁ.].