Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Jakość wyświetlania

Jakość wyświetlania można zmienić.

  1. MENU(Ustawienia) → [Jakość wyświetlania] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wysoka:
Ustawia wyświetlanie w wysokiej jakości.

Standard.:
Ustawia wyświetlanie w standardowej jakości.

Uwaga

  • W przypadku ustawienia [Wysoka], zużycie energii będzie wyższe, niż w przypadku ustawienia [Standard.].