Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Licencja

Uwagi dotyczące licencji

Urządzenie wyposażone jest w oprogramowanie, które jest wykorzystywane na podstawie umów licencyjnych zawartych z właścicielami tego oprogramowania. Na wniosek właścicieli praw autorskich do tych aplikacji użytkowych mamy obowiązek podania poniższych informacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem. Licencje (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aby przeczytać licencje znajdujące się w folderze „PMHOME” - „LICENSE”, nawiąż połączenie typu pamięci masowej pomiędzy urządzeniem i komputerem.

LICENCJA NA URZĄDZENIE ZOSTAŁA UDZIELONA NA PODSTAWIE LICENCJI NA PORTFOLIO OBEJMUJĄCEJ PATENT NA AVC I DOTYCZY ONA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DO UŻYTKU WŁASNEGO KLIENTA, LUB INNYCH W RAMACH KTÓRYCH NIE OTRZYMUJE ON WYNAGRODZENIA OBEJMUJĄCA

(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („MATERIAŁY WIDEO AVC”)
I/LUB

(ii) DEKODOWANIE FILMÓW AVC, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ KLIENTA DO WŁASNEGO UŻYTKU I/LUB ZOSTAŁY POZYSKANE OD DOSTAWCY FILMÓW, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC.

W PRZYPADKU INNYCH ZASTOSOWAŃ NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI I NIE JEST ONA DOMNIEMANA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, L.L.C. PATRZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Oprogramowanie wykorzystujące licencje GNU GPL/LGPL

Urządzenie zawiera oprogramowanie objęte licencją GNU General Public License (określaną dalej jako „GPL”) lub licencją GNU Lesser General Public License (określaną dalej jako „LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania i przekazywania dalej kodu źródłowego tych programów użytkowych na warunkach dostarczonej licencji GPL/LGPL.

Kod źródłowy jest dostępny w Internecie.

Można go pobrać z poniższego adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.

Licencje (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aby przeczytać licencje znajdujące się w folderze „PMHOME” - „LICENSE”, nawiąż połączenie typu pamięci masowej pomiędzy urządzeniem i komputerem.