Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Wyświetlanie zdjęć panoramicznych

Urządzenie automatycznie przewija zdjęcie panoramiczne od końca do końca.

  1. Naciśnij przycisk (odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
  2. Wybierz obraz panoramiczny do wyświetlenia za pomocą pokrętła sterowania.
  3. Aby wyświetlić zdjęcie, naciśnij na środku.

    • Aby zatrzymać wyświetlanie, naciśnij ponownie na środku.
    • Aby powrócić do wyświetlania całego zdjęcia, naciśnij przycisk MENU.

Uwaga

  • Zdjęcia panoramiczne wykonane przy użyciu innego urządzenia mogą być wyświetlane w rozmiarze innym niż rzeczywisty lub ich przewijanie może być nieprawidłowe.