Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Określ wydruk

Możesz wcześniej wybrać na karcie pamięci zdjęcia, które chcesz później wydrukować.

Na określonych obrazach pojawi się ikona (zlecenie wydruku). Skrót DPOF oznacza „Digital Print Order Format” (Format zlecenia wydruku zdjęcia cyfrowego).
  1. MENU (Odtwarzanie) → [Określ wydruk] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wiele obrazów:
Wybór zdjęć do zlecenia wydruku.

(1) Wybierz zdjęcie i naciśnij na środku pokrętła sterowania. W polu pojawia się znak . Aby anulować zaznaczenie, naciśnij , aby usunąć znak .

(2) Powtórz krok 1, aby wydrukować inne obrazy.

(3) MENU[OK] na środku.

Anuluj wszyst.:
Usuwa wszystkie znaczniki DPOF.

Ustawienie druku:
Możesz wybrać, czy na zdjęciach opatrzonych znacznikiem DPOF ma być drukowana data.

Wybierz [WŁ.] lub [WYŁ.][Enter] w pozycji [Nadruk daty].

Uwaga

  • Nie możesz dodawać znacznika DPOF do następujących plików:
    • Filmy
    • Zdjęcia w formacie RAW