Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Bezpośrednia ręczna regulacja ostrości (DMF)

Możesz dokonać precyzyjnej regulacji ręcznie po zablokowaniu ostrości.
Możesz szybko ustawić ostrość na obiekcie, zamiast od początku korzystać z ręcznego ustawienia ostrości. Jest to przydatne na przykład w trybie makro.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb ostrości][Ostrość DMF].
  2. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość automatycznie.
  3. Przytrzymaj przycisk migawki wciśnięty do połowy i obróć pierścień ostrości, aby uzyskać lepszą ostrość.

    • Gdy przekręcisz pierścień ostrości, odległość ostrości wyświetlana jest na ekranie.
  4. Zrób zdjęcie naciskając spust migawki do oporu.