Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Pokaz zdjęć

Automatycznie wyświetla zdjęcia w trybie ciągłym.

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Pokaz zdjęć] → odpowiednie ustawienie.
  2. Wybierz [Enter].

Szczegóły pozycji menu

Powtórz:
Wybierz ustawienie [WŁ.], w którym zdjęcia są wyświetlane w trybie ciągłym, lub też [WYŁ.](ustawienie domyślne), w którym urządzenie wychodzi z pokazu slajdów po jednokrotnym wyświetleniu wszystkich zdjęć.

Interwał:
Wybierz czas wyświetlania zdjęć spośród ustawień: [1 s], [3 s] (ustawienie domyślne), [5 s], [10 s] lub [30 s].

Zakończenie pokazu slajdów w jego trakcie

  • Naciśnij MENU, aby wyjść z pokazu slajdów. Nie można wstrzymać pokazu slajdów.

Wskazówka

  • Możesz włączyć pokaz slajdów tylko wtedy, gdy opcja [Tryb oglądania] ma ustawienie [Widok daty] lub [Widok katalogu (Zdj.)].