Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Obróć

Obraca zapisane zdjęcie w lewo.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Obróć].
  2. Naciśnij na środku pokrętła sterowania.
    Zdjęcie zostanie obrócone w lewo. Zdjęcie zostanie obrócone po naciśnięciu na środku. Jeśli raz obrócisz zdjęcie, pozostanie ono obrócone nawet po wyłączeniu urządzenia.

Uwaga

  • Nie można obracać filmów.
  • Obrócenie zdjęć wykonanych innymi urządzeniami może być niemożliwe.
  • Przy wyświetlaniu obróconych zdjęć na komputerze mogą one być wyświetlane w początkowej orientacji, w zależności od użytego oprogramowania.