Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Chroń

Chroni zapisane obrazy przed przypadkowym usunięciem. Na chronionych obrazach wyświetlany jest znak .

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Chroń] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wiele obrazów:
Włącza lub wyłącza ochronę wybranych wielu obrazów.

(1) Wybierz obrazy, które mają być chronione, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania. W polu pojawia się znak . Aby anulować zaznaczenie, naciśnij ponownie , aby usunąć znak .

(2) Aby chronić inne zdjęcia, powtórz krok (1).

(3) MENU [OK] → Naciśnij na środku.

Wszyst. w tym folderze:
Chroni wszystkie obrazy z wybranego folderu.
Wszystkie z tą datą:
Chroni wszystkie obrazy z wybranego okresu.
Anuluj wsz. w tym fold.:
Wyłącza ochronę wszystkich obrazów w wybranym folderze.
Anuluj wszyst. z tą datą:
Wyłącza ochronę wszystkich obrazów z wybranego okresu.

Uwaga

  • Opcje menu, jakie można wybrać, zależą od ustawienia [Tryb oglądania].