Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Usuwanie wielu wybranych zdjęć

Możesz usunąć jednocześnie kilka wybranych zdjęć.

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Kasuj] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wiele obrazów:
Usuwa wybrane zdjęcia.

(1) Wybierz zdjęcia do usunięcia, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania. W polu pojawia się znak . Aby anulować zaznaczenie, naciśnij ponownie , aby usunąć znak .

(2) Aby usunąć inne zdjęcia, powtórz krok (1).

(3) MENU[OK] → Naciśnij na środku.

Wszyst. w tym folderze:
Usuwa wszystkie zdjęcia z wybranego folderu.
Wszystkie z tą datą:
Usuwa wszystkie zdjęcia z wybranego okresu.

Wskazówka

  • Wykonaj polecenie [Formatuj], aby usunąć wszystkie obrazy, również te chronione.

Uwaga

  • Opcje menu, jakie można wybrać, zależą od ustawienia [Tryb oglądania].