Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Korzystanie z przycisku Fn (Funkcja)

Do przycisku Fn (Funkcja) można przypisać często używane funkcje, które można później wywołać w trakcie rejestrowania obrazów. Do przycisku Fn (Funkcja) można przypisać do 12 często używanych funkcji.

  1. Naciśnij przycisk Fn w trybie wykonywania zdjęć.

  2. Wybierz funkcję do przypisania, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.

  3. Przekręć pokrętło przednie, aby wybrać odpowiednie ustawienie.
    • Niektóre funkcje można dokładnie ustawić przy pomocy pokrętła tylnego.

Zmiana ustawień na oddzielnym ekranie

  • Wybierz odpowiednią funkcję w kroku 2, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania. Otwiera się oddzielny ekran ustawień dla wybranej funkcji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami (A), aby wprowadzić ustawienia.