Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Blokada ostrości

Wykonuje zdjęcia z ostrością zablokowaną na wybranym obiekcie w trybie automatycznej regulacji ostrości.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb ostrości][Pojedynczy AF].
  2. Umieść obiekt w obszarze AF i naciśnij przycisk migawki do połowy.
    Ostrość jest zablokowana.
  3. Przytrzymuj przycisk migawki wciśnięty do połowy i umieść obiekt z powrotem w wyjściowym położeniu, aby ponownie ustalić kompozycję zdjęcia.
  4. Wciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.