Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Priorytet przysłony

Możesz wykonać zdjęcie, ustawiając przysłonę i zmieniając zakres ostrości lub rozmywając tło.Wartość przysłony można zmieniać podczas nagrywania filmów.

 1. Ustaw pokrętło trybu na A (Priorytet przysłony).
 2. Wybierz odpowiednią wartość, przekręcając pokrętło przednie.
  • Mniejsza wartość F: Obiekt jest ostry, ale elementy przed i za obiektem są rozmazane.
   Większa wartość F: Zarówno obiekt jak i pierwszy plan oraz tło są ostre.
 3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.
  Czas otwarcia migawki jest regulowany automatycznie, aby można było uzyskać odpowiednią ekspozycję.

Uwaga

 • Jeśli po ustawieniu nie można uzyskać właściwej ekspozycji, wartość szybkości migawki na ekranie wykonywania zdjęć miga. Mimo że można zrobić zdjęcie w takim przypadku, wskazana jest jednak zmiana ustawień.
 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.

Wskazówka

 • Mniejsza wartość F (otwarcie przysłony) powoduje zmniejszenie zakresu ostrości. Pozwala to sfotografować obiekt z dużą ostrością i z rozmyciem elementów obrazu przed i za obiektem (głębia ostrości zmniejsza się). Większa wartość F (zawężenie przysłony) powoduje poszerzenie zakresu ostrości. Pozwala to na uchwycenie głębi pejzażu (głębia ostrości zwiększa się).