Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Program Auto

Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony).

Można ustawić funkcje rejestrowania obrazu, na przykład [ISO].
  1. Ustaw pokrętło trybu na P (Program Auto).
  2. Wprowadź odpowiednie ustawienia funkcji fotografowania.
  3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.

Tryb przesunięcia

Możesz zmieniać kombinacje szybkości migawki i przysłony (liczby F), obracając pokrętłem przednim/tylnym bez zmiany poziomu ekspozycji ustawionego przez urządzenie. Funkcja ta jest dostępna, gdy nie jest używana lampa błyskowa.

  • P” na ekranie zmienia się na „P*”, gdy przekręcasz pokrętło przednie/tylne.
  • Aby anulować przesunięcie linii programowej, ustaw inny tryb fotografowania niż [Program Auto] lub wyłącz aparat.

Uwaga

  • W zależności od jasności otoczenia tryb przesunięcia może nie być wykorzystywany.
  • Wybierz tryb fotografowania inny niż „P” lub wyłącz zasilanie, aby anulować dokonane ustawienie.
  • Gdy jasność ulegnie zmianie, wartość przysłony i szybkość migawki również się zmieniają z zachowaniem wartości przesunięcia.