Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Jasność monitora

Możesz ustawić jasność ekranu.

  1. MENU(Ustawienia) → [Jasność monitora] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Ręczny (ustawienie domyślne):
Ręczna regulacja jasności w zakresie –2 do +2.

Słonecz. dzień:
Ustawia jasność do zdjęć na otwartym powietrzu.

Uwaga

  • Ustawienie [Słonecz. dzień] jest zbyt jasne dla obrazów rejestrowanych w pomieszczeniach. W przypadku rejestrowania obrazów w pomieszczeniu ustaw [Jasność monitora] na [Ręczny] .