Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Jasność wizjera

W przypadku korzystania z wizjera elektronicznego, jego jasność jest dobierana w opisywanym produkcie w zależności od panujących warunków otoczenia.

  1. MENU(Ustawienia) → [Jasność wizjera] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne (ustawienie domyślne):
Ustawia jasność wizjera elektronicznego automatycznie.
Ręczny:

Ustawia jasność wizjera elektronicznego w zakresie –2 do +2.

Uwaga

  • W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie) przy ustawieniu [Automatyczne], zawsze wybierane jest ustawienie maksymalnej jasności wizjera.