Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Linia siatki

Określa, czy ma być wyświetlana siatka. Siatka pomaga w kompozycji kadru.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Linia siatki] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Siatka 3x3:
Umieszczenie głównych obiektów w pobliżu linii siatki dzielących obraz na trzy części zapewnia dobrą kompozycję zdjęcia.

Siatka kwadratowa:
Siatki kwadratowe ułatwiają sprawdzenie wypoziomowania kompozycji kadru. Jest to przydatne przy ocenie jakości kompozycji podczas fotografowania krajobrazów, obiektów w zbliżeniu lub ujęć podwójnych.

Siatka przek+kwad.:
Umieszczenie obiektu na linii przekątnej może wyrażać silne pozytywne emocje.

WYŁ. (ustawienie domyślne):
Linia siatki nie jest wyświetlana.