Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Sygnały audio

Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej opisywanego produktu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Sygnały audio] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. (ustawienie domyślne):
Dźwięki będą słyszalne na przykład po uzyskaniu ostrości po uprzednim naciśnięciu spustu migawki do połowy.

WYŁ.:
Nie słychać dźwięków.