Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Format pliku (film)

Pozwala wybrać format plików filmów.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Format pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

XAVC S:
Pozwala nagrywać filmy 60p/50p/30p/25p/24p*/120p/100p w formacie XAVC S. Ten format pliku nadaje się do wyższych prędkości bitowych.
*Tylko w przypadku modeli zgodnych z trybem 1080 60i.
Dźwięk: LPCM

  • Nie można tworzyć płyt przy użyciu programu PlayMemories Home z filmami nagranymi przy ustawieniu [Format pliku] w pozycji [XAVC S].
  • Do nagrywania filmów przy ustawieniu [Format pliku] w pozycji [XAVC S] potrzebna jest karta pamięci SDXC Klasy 10 lub szybsza.

AVCHD (ustawienie domyślne):
Pozwala nagrywać filmy 60i/50i/60p/50p/24p/25p w formacie AVCHD. Ten format pliku jest wskazany w przypadku telewizora wysokiej rozdzielczości.
Przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home możesz utworzyć płytę Blu-ray, płytę z nagraniem AVCHD lub płytę DVD-Video.
Dźwięk: Dolby Digital

MP4:
Zapisuje filmy mp4 (AVC). Ten format nadaje się do materiałów przekazywanych do Internetu, załączników wiadomości e-mail itp.
Dźwięk: AAC

  • Nie można utworzyć płyty przy użyciu programu PlayMemories Home z filmem nagranym przy ustawieniu [Format pliku] w pozycji [MP4].