Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Instalacja programu PlayMemories Home

 1. Korzystając z przeglądarki internetowej na komputerze, należy wejść na poniższy adres internetowy i zainstalować program PlayMemories Home.
  • Instalację przeprowadzić postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Po zakończonej instalacji, program PlayMemories Home zostanie uruchomiony automatycznie.
  • Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program PMB (Picture Motion Browser) dostarczony z urządzeniem zakupionym przed rokiem 2011, program PMB zostanie zastąpiony przez PlayMemories Home. Należy korzystać z programu PlayMemories Home.
 2. Podłączyć opisywany produkt do komputera za pośrednictwem znajdującego się w zestawie przewodu microUSB.
  • Do programu PlayMemories Home mogą zostać dodane nowe funkcje. Nawet jeśli oprogramowanie PlayMemories Home jest już zainstalowane na komputerze, należy ponownie podłączyć opisywany produkt do komputera.

A: Do złącza USB Multi/Micro

B: Do gniazda USB komputera

Uwaga

 • Zaloguj się jako administrator.
 • Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Gdy pojawi się komunikat polecający ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić, postępując według instrukcji na ekranie.
 • W zależności od środowiska systemu operacyjnego komputera może zostać zainstalowany pakiet DirectX.

Wskazówka

 • Szczegóły można znaleźć na w Pomocy programu PlayMemories Home lub na stronie wsparcia oprogramowania PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (tylko wersja angielska).