Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Importowanie obrazów do komputera

Program PlayMemories Home pozwała łatwo importować obrazy. Szczegółowe informacje na temat funkcji programu PlayMemories Home znajdują się w jego systemie pomocy.

Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z programu PlayMemories Home (w systemie Windows)

Gdy po połączeniu urządzenia i komputera przy użyciu przewodu USB pojawia się kreator AutoPlay, kliknij [Otwórz folder, aby wyświetlić pliki][OK][DCIM] lub [MP_ROOT]. Potem skopiuj odpowiednie obrazy na komputer.

  • Jeśli na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 8 pojawi się ekran Device Stage, kliknij dwukrotnie [Przeglądaj pliki] → ikona mediów → folder, w którym zapisane są obrazy do importu.

Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z programu PlayMemories Home (w systemie Mac)

Podłącz urządzenie do komputera Mac. Kliknij dwukrotnie nową ikonę na pulpicie → folder, w którym zapisany jest obraz do importu. Następnie przeciągnij plik obrazu na ikonę dysku twardego i upuść.

Uwaga

  • Do czynności takich jak import filmów AVCHD na komputer należy użyć programu PlayMemories Home.
  • Nie edytuj ani nie przetwarzaj w inny sposób plików/folderów filmów AVCHD z podłączonego komputera. Pliki filmów mogą ulec uszkodzeniu lub mogą nie dać się odtworzyć. Nie wolno usuwać ani kopiować filmów AVCHD na karcie pamięci urządzenia przy użyciu komputera. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki takich działań przy użyciu komputera.