Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Uruchamianie pobranej aplikacji

Uruchom aplikację, która została pobrana z witryny pobierania aplikacji PlayMemories Camera Apps.

  1. MENU(Aplikacja) → [Lista aplikacji] → odpowiednia aplikacja do uruchomienia.

Wskazówka

Jak szybciej uruchamiać aplikacje

Przypisz [Pobierz aplikację] oraz [Lista aplikacji] do przycisku użytkownika. Możesz uruchamiać aplikacje lub wyświetlać listę aplikacji, tylko naciskając przycisk użytkownika, gdy wyświetlany jest ekran danych fotografowania.