Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Zalecana konfiguracja komputera

Informacje na temat wymaganego przez to oprogramowanie środowiska komputera można znaleźć pod poniższym adresem internetowym:
www.sony.net/pcenv/