Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Tworzenie płyty przy użyciu urządzenia innego niż komputer

Możesz również tworzyć płyty przy użyciu nagrywarki Blu-ray, itp. Utworzone płyty mogą się różnić między sobą, w zależności od użytego urządzenia.

Nagrywarka Blu-ray:

Wysoka rozdzielczość obrazu (HD)

Standardowa rozdzielczość obrazu (STD)

Nagrywarka HDD itp.:

Standardowa rozdzielczość obrazu (STD)

Uwaga

  • W przypadku tworzenia płyt AVCHD przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home z filmów nagranych przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] w pozycji [Ust. nagrywania], następuje konwersja jakości obrazu i nie można utworzyć płyt w oryginalnej jakości obrazu. Konwersja jakości obrazu zajmuje dużo czasu. Aby zapisać filmy z wyjściową jakością obrazu, należy użyć płyt Blu-ray.
  • Aby utworzyć płytę Blu-ray z filmów zapisanych w formacie [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], musisz korzystać z urządzenia, które jest zgodne z formatem AVCHD Ver. 2.0. Utworzoną płytę Blu-ray można odtwarzać tylko na urządzeniu, które obsługuje format AVCHD Ver. 2.0.
  • Informacje dotyczące tworzenia płyt podane są w instrukcji użytkownika danego urządzenia.
  • Filmów zarejestrowanych przy ustawieniu [Format pliku] w pozycji [XAVC S] nie można kopiować na płyty.