Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Uchwycenie białej barwy odniesienia w trybie [Nastaw.własne]

W scenerii, gdzie na światło zastane składa się wiele rodzajów źródeł, zaleca się użycie niestandardowego balansu bieli, aby precyzyjnie odwzorować biel.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Balans bieli] [Nastaw.własne].
  2. Trzymać produkt w taki sposób, aby biały obszar całkowicie wypełnił znajdujący się w środku obszar AF, a następnie nacisnąć w środku pokrętła sterowania.
    Zostaną wyświetlone skalibrowane wartości (temperatura barw i filtr barw).
  3. Wybrać numer rejestracyjny korzystając z prawego/lewego przycisku.
    Ekran powróci do wyświetlania danych zapisu, zachowując zapamiętane ustawienie balansu bieli.

Uwaga

  • Komunikat [Błąd własnego balansu bieli] wskazuje, że wartość przekracza oczekiwany zakres, gdy lampa błyskowa zostanie użyta do obiektu ze zbyt jaskrawymi barwami w kadrze. Jeśli zapiszesz tę wartość, wskaźnik na ekranie danych zapisu zmieni kolor na żółty. W tej sytuacji można wykonać zdjęcie, jednak zaleca się ponowne ustawienie balansu bieli dla uzyskania prawidłowej wartości balansu bieli.