Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Auto HDR

Następuje poszerzenie zakresu (gradacji), aby można było uzyskać prawidłową jasność rejestrowanych obszarów, począwszy od jasnych fragmentów, a na ciemnych fragmentach kończąc (HDR: szeroka rozpiętość tonalna). Rejestrowane jest jedno zdjęcie z właściwą ekspozycją i jedno zdjęcie nakładane.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
 2. Wybierz odpowiednie ustawienie przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Auto HDR: Różnica ekspoz. aut. (ustawienie domyślne):
Różnica ekspozycji jest korygowana automatycznie.
Auto HDR: Różnica eksp. 1,0 EVAuto HDR: Różnica eksp. 6,0 EV:
Określa różnicę ekspozycji na podstawie kontrastu obiektu. Wybierz optymalny poziom pomiędzy 1,0 EV (słaba) i 6,0 EV (mocna).
Na przykład, jeśli ustawisz wartość ekspozycji na 2,0 EV, zostaną utworzone trzy obrazy z następującymi poziomami ekspozycji: –1,0 EV, z optymalną ekspozycją i +1,0 EV.

Uwaga

 • Ustawienie [Auto HDR] nie jest dostępne dla obrazów RAW.
 • W przypadku wyboru trybu rejestrowania obrazu [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka], [Rozległa panorama] lub [Wybór sceny], nie można wybrać funkcji [Auto HDR].
 • Gdy zostanie wybrana opcja [Wieloklatk. red. sz.], nie można ustawić opcji [Auto HDR].
 • Korzystając z funkcji [Efekt wizualny], nie można wybrać funkcji [Auto HDR].
 • Gdy w pozycji [Profil zdjęcia] wybrano inne ustawienie niż [WYŁ.], nie można ustawić opcji [Auto HDR].
 • Nie można rozpocząć wykonywania następnego zdjęcia, dopóki nie zakończy się przetwarzanie bieżącego zdjęcia.
 • Uzyskanie pożądanego efektu może nie być możliwe ze względu na różnice luminancji obiektu i warunki otoczenia.
 • Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma niewielki skutek.
 • Gdy kontrast sceny jest niski lub gdy występują silne drgania urządzenia albo obiekt jest rozmyty, uzyskanie obrazu HDR dobrej jakości może nie być możliwe. Jeśli urządzenie wykryje taką sytuację, na zapisanym zdjęciu pojawi się informujący o tym znacznik . Jeśli to konieczne, wykonaj zdjęcie ponownie, zwracając uwagę na kontrast i rozmycie.