Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Korzystanie z pozycji MENU

Z tego punktu dowiesz się, jak zmienić ustawienia związane ze wszystkimi funkcjami aparatu oraz jak wykonać czynności wykorzystujące funkcje aparatu, takie jak wykonywanie zdjęć, wyświetlanie oraz przełączanie trybów działania.

  1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu.

  2. Wybierz odpowiednią pozycję MENU, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub przekręcając je, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania.
    • Ekran może przejść bezpośrednio od kroku 1 do kroku 3, w zależności od ustawienia [Menu kafelkowe].

  3. Wybierz odpowiednią pozycję ustawienia, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub przekręcając je, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania.
    • Wybierz ikonę u góry ekranu i naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, aby przejść do innej pozycji MENU.

  4. Wybierz odpowiednie ustawienie, a potem naciśnij , aby potwierdzić.