Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Wbudowany inteligentny pilot

Jako pilota do zdalnego sterowania opisywanym produktem i rejestrowania zdjęć/filmów można użyć smartfona. Zdjęcia/filmy zarejestrowane zdalnie są przesyłane z opisywanego produktu do smartfona. Aplikacja PlayMemories Mobile musi być zainstalowana na smartfonie.

  1. MENU → (Aplikacja) → [Lista aplikacji][Wbudowany inteligentny pilot].
  2. Gdy urządzenie jest gotowe do połączenia, na jego ekranie pojawi się okno informacyjne. Połącz smartfon i urządzenie zgodnie z podanymi informacjami.
    • Metody ustanawiania połączeń różnią się w zależności od smartfonu.

  3. Sprawdź kompozycję kadru zdjęcia na ekranie smartfonu, a potem naciśnij przycisk migawki (A) na smartfonie, aby wykonać zdjęcie.
    • Użyj przycisku (B), aby zmienić ustawienia takie jak [EV], [Samowyzw.] oraz [Sprawdz. przegl.].

Uwaga

  • Podczas rejestrowania filmów z poziomu smartfona wykorzystywanego jako pilot zdalnego sterowania monitor opisywanego produktu ulega przyciemnieniu. Nie można również używać wizjera do nagrywania filmów.
  • Urządzenie udostępnia informacje na temat połączenia przy użyciu funkcji [Wbudowany inteligentny pilot] z urządzeniem, które ma uprawnienia do połączeń. Jeśli chcesz zmienić urządzenie uprawnione do połączenia z urządzeniem, skasuj ustawienia połączenia, postępując zgodnie z poniższą procedurą. MENU → (Sieć bezprzew.)[Reset SSID/hasła]. Po skasowaniu danych połączenia należy ponownie zarejestrować smartfon.
  • Z uwagi na przyszłe aktualizacje, procedury obsługi lub wyświetlane ekrany mogą ulegać modyfikacjom bez powiadomienia.