Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Wyślij do smartfona

Możesz przesłać zdjęcia do smartfonu i przeglądać je. Aplikacja PlayMemories Mobile musi być zainstalowana na smartfonie.

 1. MENU (Sieć bezprzew.) → [Wyślij do smartfona] → odpowiednie ustawienie.
  • Jeśli naciśniesz przycisk (Wyślij do smartfona) w trybie odtwarzania, pojawi się ekran ustawień funkcji [Wyślij do smartfona].
 2. Jeśli urządzenie jest gotowe do przesyłania danych, na jego ekranie pojawi się okno informacyjne. Połącz smartfon i urządzenie zgodnie z podanymi informacjami.
  • Metoda połączenia smartfonu i urządzenia zależy od modelu smartfonu.

Szczegóły pozycji menu

Wybierz na tym urządz.:
Wybiera obraz na urządzeniu do przesłania do smartfonu.

(1) Wybierz spośród opcji [Ten obraz], [Wszystkie obr. z tej daty] lub [Wiele obrazów].

(2) Jeśli wybierzesz [Wiele obrazów], wybierz odpowiednie zdjęcia przy użyciu na pokrętle sterowania, a następnie naciśnij MENU → [Enter].

Wybierz na smartfonie:
Wyświetla na smartfonie wszystkie zdjęcia zapisane na karcie pamięci urządzenia.

Uwaga

 • Możesz wybrać rozmiar obrazu do przesłania do smartfonu od [Oryginał] poprzez [2M] do [VGA].
  Aby zmienić rozmiar obrazu, wykonaj następującą procedurę.
  • W przypadku smartfonu z systemem Android
   Uruchom aplikację PlayMemories Mobile i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Ustawienia][Rozmiar kopiow. obrazów].
  • W przypadku urządzeń iPhone/iPad
   Wybierz aplikację PlayMemories Mobile w menu ustawień i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Rozmiar kopiow. obrazów].
 • Wyświetlanie niektórych obrazów na smartfonie może nie być możliwe ze względu na format zapisu.
 • Obrazy RAW przy przesyłaniu są konwertowane do formatu JPEG.
 • Nie można wysyłać filmów w formacie XAVC S lub AVCHD.
 • Urządzenie udostępnia informacje na temat połączenia przy użyciu funkcji [Wyślij do smartfona] z urządzeniem, które ma uprawnienia do połączeń. Jeśli chcesz zmienić urządzenie uprawnione do połączenia z urządzeniem, skasuj ustawienia połączenia, postępując zgodnie z poniższą procedurą. MENU → [Sieć bezprzew.][Reset SSID/hasła]. Po skasowaniu danych połączenia należy ponownie zarejestrować smartfon.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] jest ustawiona na [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].