Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Jakość (zdjęcie)

Określa format kompresji zdjęć.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Jakość] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

RAW:
Format pliku: RAW (Zapisuje w formacie RAW z kompresją.)
Ten format plików nie jest poddawany obróbce cyfrowej. Wybierz ten format, aby przetwarzać obrazy na komputerze do celów profesjonalnych.

  • Rozmiar obrazu jest zawsze maksymalny. Rozmiar zdjęcia nie jest wyświetlany na ekranie.

RAW & JPEG:
Format pliku: RAW (Zapisuje w formacie RAW z kompresją.) + JPEG
Jednocześnie są zapisywane obraz RAW i obraz JPEG. Jest to przydatne, gdy potrzebne są dwa pliki obrazu: JPEG do podglądu i RAW do edycji.

Jakość obrazów JPEG jest ustawiona na [Wysoka].

Bardzo wysoka:
Format pliku: JPEG
Obraz jest kompresowany do formatu JPEG i zapisywany w wyższej jakości niż [Wysoka].

Wysoka (ustawienie domyślne):
Format pliku: JPEG
Podczas zapisu obraz jest kompresowany do formatu JPEG.

Standard:
Format pliku: JPEG
Podczas zapisu obraz jest kompresowany do formatu JPEG. Ze względu na fakt, że współczynnik kompresji przy ustawieniu [Standard] jest wyższy niż przy ustawieniu [Wysoka], rozmiar pliku przy ustawieniu [Standard] jest mniejszy niż przy ustawieniu [Wysoka]. Umożliwia to zapisanie większej liczby plików na 1 karcie pamięci, ale jakość obrazu będzie gorsza.

Uwaga

  • Jeżeli obrazy nie będą modyfikowane na komputerze, zalecamy zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.
  • Nie można dodawać znaczników DPOF (polecenie wydruku) do obrazów w formacie RAW.