Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Środki ostrożności

Kopie zapasowe kart pamięci

W następujących przypadkach dane mogą ulec uszkodzeniu. Należy utworzyć kopie bezpieczeństwa danych.

 • Gdy w trakcie operacji odczytu albo zapisu zostanie wyjęta karta pamięci lub urządzenie zostanie wyłączone.
 • Gdy karta pamięci będzie używana w miejscach narażonych na oddziaływanie elektryczności statycznej lub zakłóceń elektrycznych.

Tworzenie pliku bazy danych obrazów

Jeśli do urządzenia włożysz kartę pamięci, która nie zawiera pliku bazy danych obrazów i włączysz zasilanie, urządzenie automatycznie tworzy plik bazy danych obrazów, wykorzystując część pojemności karty pamięci. Procedura może zająć dużo czasu i w tym czasie nie można używać urządzenia, dopóki proces ten nie zostanie zakończony.
Jeśli wystąpi błąd pliku bazy danych, należy wyeksportować wszystkie obrazy do komputera przy użyciu programu PlayMemories Home i sformatować kartę pamięci przy użyciu urządzenia.

Nie używać/przechowywać urządzenia w następujących miejscach

 • W bardzo gorących, zimnych lub wilgotnych miejscach
  W miejscach takich jak zaparkowany na słońcu samochód korpus aparatu może się odkształcić, powodując awarię.
 • Przechowywanie w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu grzejnika
  Korpus aparatu może się odbarwić lub odkształcić, powodując awarię.
 • W miejscu narażonym na drgania
 • W pobliżu silnego pola magnetycznego
 • W miejscach piaszczystych lub zapylonych
  Należy uważać, aby piasek lub kurz nie dostały się do urządzenia. Grozi to usterką urządzenia, w niektórych przypadkach usterka może być trwała.

Temperatury robocze

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w zakresie temperatur od 0 °C do 40 °C. Nie jest wskazane fotografowanie w miejscach, gdzie panują skrajnie niskie lub wysokie temperatury spoza podanego zakresu.

Kondensacja wilgoci

 • Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca, może dojść do kondensacji wilgoci wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia. Kondensacja wilgoci może spowodować awarię urządzenia.
 • Jeżeli nastąpi kondensacja wilgoci, wyłącz urządzenie i poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała. W przypadku fotografowania zawilgoconym obiektywem nie ma możliwości uzyskania ostrych obrazów.

Funkcje dostępne w opisywanym urządzeniu

Instrukcja opisuje funkcje urządzeń obsługujących formaty 1080 60i oraz 1080 50i. Aby dowiedzieć się, czy urządzenie obsługuje format 1080 60i lub 1080 50i, sprawdź następujące oznaczenia na spodzie urządzenia.

 • Urządzenia obsługujące format 1080 60i: 60i
 • Urządzenia obsługujące format 1080 50i: 50i

Uwagi dotyczące pobytu w samolocie

 • W samolocie ustaw opcję [Tryb samolotowy] na [WŁ.].

Zgodność danych obrazu

Urządzenie jest zgodne z normą DCF (Design rule for Camera File system) ustaloną przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Nie gwarantuje się wyświetlania zdjęć zapisanych przy użyciu urządzenia na innych urządzeniach oraz wyświetlania zdjęć zapisanych lub edytowanych przy użyciu innych urządzeń na opisywanym urządzeniu.

Uwagi dotyczące odtwarzania filmów na innych urządzeniach

 • Urządzenie wykorzystuje standard MPEG-4 AVC/H.264 High Profile do nagrywania w formacie AVCHD. Z tego powodu filmy zapisane w formacie AVCHD przy użyciu urządzenia nie mogą być odtwarzane przez następujące urządzenia.
  • Inne urządzenia zgodne z formatem AVCHD, które nie obsługują High Profile
  • Urządzenia niezgodne z formatem AVCHD

  Urządzenie wykorzystuje również standard MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile do nagrywania w formacie MP4. Z tego powodu filmy zapisane w formacie MP4 przy użyciu urządzenia należy odtwarzać na urządzeniach obsługujących MPEG-4 AVC/H.264.

 • Płyty zapisane z jakością obrazu HD (wysoka rozdzielczość) można odtwarzać tylko na urządzeniach zgodnych z formatem AVCHD.
  Odtwarzacze lub nagrywarki DVD nie mogą odtwarzać płyt z jakością HD, gdyż są niezgodne z formatem AVCHD. Poza tym odtwarzacze lub nagrywarki DVD mogą nie wysuwać płyt nagranych z jakością HD zapisanych w formacie AVCHD.

Ekran i obiektyw

 • Ekran wykonano przy użyciu niezwykle precyzyjnej technologii tak, że ponad 99,99% pikseli działa prawidłowo. Jednak na ekranie mogą być stale widoczne niewielkie czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te są normalnym zjawiskiem w procesie produkcyjnym i nie mają żadnego wpływu na obrazy.
 • Wystawianie ekranu lub obiektywu na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych może być przyczyną usterki. Zachować ostrożność, kładąc urządzenie w pobliżu okna lub na dworze.
 • Nie należy naciskać na ekran. Ekran może się odbarwić, co będzie przyczyną usterki.
 • W niskich temperaturach na ekranie może wystąpić efekt smużenia. Nie jest to usterka.
 • Jeśli na ekranie widoczne są krople wody lub innych cieczy, należy go wytrzeć miękką szmatką. Jeśli ekran pozostanie mokry, to stan jego powierzchni może ulec zmianie lub pogorszeniu. Może to spowodować usterkę.
 • Poza tym początkowo ekran może być ciemniejszy niż zwykle.
 • Należy uważać, aby nie uderzyć w obiektyw ani nie narażać go na działanie siły.

Uwagi dotyczące wyrzucania lub przekazywania urządzenia innym osobom

W przypadku utylizacji opisywanego produktu lub przekazywania go innej osobie, należy koniecznie wykonać poniższe operacje, aby nie ujawnić informacji osobistych.
 • Wykonaj procedurę [Reset ustawień], aby przywrócić wartości początkowe wszystkich ustawień.