Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Znaki handlowe

 • Poniższe znaki są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Corporation:
  , , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, PhotoTV HD, InfoLITHIUM, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Mobile, logo PlayMemories Mobile

     PlayMemories Camera Apps, logo PlayMemories Camera Apps

     Stopka multiinterfejsowa, logo Stopki multiinterfejsowej

 • XAVC S i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ oraz Blu-ray™ to znaki towarowe Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive i logotyp AVCHD Progressive to znaki towarowe Panasonic Corporation oraz Sony Corporation.
 • Dolby i podwójne D to znaki handlowe Dolby Laboratories.
 • HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows, DirectX oraz Windows Vista to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Mac oraz Mac OS to znaki towarowe Apple Inc.
 • iOS jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc.
 • iPhone i iPad to znaki handlowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Logo SDXC to znak handlowy SD-3C, LLC.
 • Android oraz Google Play to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
 • Symbol N jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
 • DLNA oraz DLNA CERTIFIED to znaki handlowe Digital Living Network Alliance.
 • ” i „PlayStation” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Computer Entertainment Inc.

 • Możliwości konsoli PlayStation 3 można zwiększyć, pobierając aplikację na konsolę PlayStation 3 z serwisu PlayStation Store (gdzie jest dostępna).
 • Aplikacja na PlayStation 3 wymaga konta PlayStation Network i pobrania aplikacji. Dostępna tam, gdzie dostępna jest sieć PlayStation Store.
 • Eye-Fi to znak handlowy Eye-Fi Inc.
 • Poza tym używane w instrukcji nazwy systemów i produktów są ogólnie znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich twórców lub producentów. W niniejszej instrukcji symbole ™ lub ® podawane są nie w każdym przypadku.