Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Informacje dotyczące funkcji [Przewodnik w apar.]

Funkcja [Przewodnik w apar.] wyświetla opisy pozycji MENU, przycisku funkcyjnego Fn (Funkcja) oraz ustawień; jeśli określonej funkcji nie można ustawić, przewodnik wyświetla tego powód.

  1. Naciśnij przycisk MENU lub Fn.
  2. Wybierz odpowiednią pozycję MENU, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
  3. Naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Przewodnik w apar.].

    Wyświetlane są instrukcje dotyczące danej pozycji MENU wybranej w kroku 2.

    • Jeśli naciśniesz na środku pokrętła sterowania po wybraniu pozycji pokazanej na szaro, pojawia się opis przyczyny, dla której nie można ustawić danej pozycji.

Uwaga

  • Przypisz wcześniej funkcję [Przewodnik w apar.] do przycisku przy użyciu funkcji [Ust. przyc. Własne].